ALGEMENE VOORWAARDEN B&B POLDERLODGE.

B&B Polderlodge hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

 1. Algemeen 
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B Polderlodge: Oosteinderlaan 64, 2181HK Hillegom.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B Polderlodge zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Polderlodge ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van B&B Polderlodge dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 1. Reservering en bevestiging
 • Voor het reserveren van een verblijf in B&B Polderlodge worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via diverse bookingsites worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B Polderlodge een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en factuur en is de reservering definitief na ontvangst van betaling.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 1. Betaling particulieren
 • De verblijfskosten in B&B Polderlodge dienen vooraf te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • Bij een reservering dient de volledige betaling vooraf te zijn voldaan.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.
 1. Betaling zakelijk
 • De verblijfskosten in B&B Polderlodge dienen vooraf te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 5 dagen voldaan te zijn. Bij zakelijke verblijfskosten zijn wij genoodzaakt 9% btw in rekening te brengen. Als zakelijke gast voorzien wij u altijd van een factuur.
 1. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 • Deze vergoeding bestaat uit:
 1. Tot 2 weken voor aanvang is de annulering kosteloos.
 2. Bij annulering tot 1 week voor aanvang is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen 1 dag voor aanvang en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
 • Het bij punt 2 en 3 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL17BUNQ2057743209 ten name van Polderlodge. U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.
 • Wanneer er een voorschot door u is betaald, zal deze evenredig aan u worden terugbetaald door de eigenaar.
 1. Sleutel B&B 
 • Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.
 • Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.
 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 10.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 Ontbijt 

 • Ontbijt is apart bij te boeken via het gastenportaal.
 • Ontbijt bedraagt €10,- voor volwassenen per dag.
 • Ontbijt bedraagt €7,50,- voor kinderen per dag.
 • Het ontbijt wordt voor 08.00 gebracht.

Uw verblijf 

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein van de Bed & Breakfast.
 • Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn in B&B Polderlodge toegestaan.
 • Roken in B&B Polderlodge is niet toegestaan.
 • Groepen jongeren evenals vrijgezellenfeesten zijn niet toegestaan.
 1. Aansprakelijkheid
 • B&B Polderlodge kan niet aansprakelijk worden gehouden door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B Polderlodge tegen aanspraken dien aangaande. B&B Polderlodge is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 • B&B Polderlodge kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
 • Onverminderd in bovengenoemde punten is de aansprakelijkheid van B&B Polderlodge, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • B&B Polderlodge aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.